Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym

Autor:

Dodano:

Rolnicy, którzy zamierzają prowadzić gospodarstwa ekologiczne powinni być zadowoleni, ponieważ 7 sierpnia weszła w życie ustawa o rolnictwie ekologicznym.

Nowe regulacje prawne uwzględniające kilkuletnie doświadczenia wynikające z obowiązywania i stosowania ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o rolnictwie ekologicznym znacznie ułatwiają zakładanie ekogospodarstw.

Uproszczone zostały przede wszystkim procedury ich rejestracji i wydawania certyfikatów. Teraz zgłoszenie podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego będzie składane do jednej z upoważnionych jednostek certyfikujących, która następnie przekaże , drogą elektroniczną, niezbędne informacje Głównemu Inspektorowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Zgłoszenia będą składane na opracowanym przez Głównego Inspektora JHARS formularzu, który będzie udostępniony na stronie internetowej administrowanej przez Inspekcję.

Natomiast dotychczas każdy, kto zamierzał podjąć działalność w zakresie rolnictwa ekologicznego, zgłaszał taki zamiar, wysyłając zgłoszenie do jednej z upoważnionych jednostek certyfikujących oraz oddzielnie do wojewódzkiego inspektora JHARS.
Nowa ustawa przewiduje także możliwość nałożenia kar finansowych na podmioty wprowadzające do obrotu środki do produkcji ekologicznej oraz produkty i substancje niespełniające wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Kary takie mogą być nałożone, jeżeli ten środek, produkt lub substancja zostaną oznakowane w sposób mogący wprowadzać w błąd co do spełniania wymagań określonych w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego, w tym przy oznakowaniu słowem ,,ekologiczny'' lub pochodną tego słowa czy też terminem ,,eko'' lub ,,bio'', lub zostały oznakowane w sposób mogący wprowadzać w błąd co do możliwości stosowania w rolnictwie ekologicznym.

Źródło: farmer.pl

×