Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ziemia rolna drożeje

Autor: red

Dodano: 10-08-2009 12:17

Według danych na koniec czerwca br, średnia cena gruntów w II kwartale br. wyniosła 15.623 zł za 1 ha. W porównaniu do I kw. br. nastąpił wzrost średniej ceny o 2 tys. złotych, czyli o ok. 14 proc. Natomiast porównując II kwartał 2008 r. do II kwartału 2009 r. cena wzrosła o ponad 3,7 tys., czyli o ok. 1/3.

Cena gruntów za II kwartał br. została określona na podstawie prawie 2,8 tys. umów sprzedaży zawartych w tym okresie i sprzedanych ponad 21 tys. ha gruntów. Najwyższe ceny uzyskano w województwach: śląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, anajniższe                                w województwach: lubuskim, świętokrzyskim i lubelskim.

Najwyższe ceny uzyskiwano w grupie obszarowej do 1 ha – ponad 19 tys. zł za 1 ha,             a następnie dla nieruchomości o powierzchni powyżej 100 ha (17 tys. zł za 1 ha). W grupie obszarowej od 10 ha do 100 ha uzyskano ceny na poziomie średniej w kwartale tj. 15 tys. złotych.

Wzrost cen w drugim kwartale 2009 roku wystąpił w podobnych rejonach Polski jak w pierwszym kwartale br.

Systematyczny wzrost cen gruntów rolnych powoduje, że ich poziom w Polsce zbliża się do cen w Krajach Unii Europejskiej, a zwłaszcza Niemiec wschodnich i Francji.

Warto odnotować, że w ujęciu powierzchniowym w II kwartale 2009 sprzedano o 36% więcej gruntów niż w I kwartale bieżącego roku i o 12% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

×