Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomoc dla zadłużonych rolników

Autor:

Dodano:

Zdaniem Warmińsko

Ta forma pomocy była bowiem zapowiadana przez resort rolnictwa w dokumencie , który został opublikowany w styczniu 2009 roku pod tytułem ,,Działania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rzecz stabilności i rozwoju’’

Jednak jak dotąd w dwóch najważniejszych bankach obsługujących rolnictwo(Banku Gospodarki Żywnościowej i Banku Polskiej Spółdzielczości) nie podjęto decyzji i nie wydano stosownych rozporządzeń wykonawczych, umożliwiających zadłużonym rolnikom skorzystanie z tej formy pomocy.

Jak podkreślają przedstawiciele WMIR trwający od kilkunastu miesięcy kryzys na głównych rynkach rolnych , który przejawia się w spadku cen skupu poniżej kosztów produkcji, postawił w szczególnie trudnej sytuacji finansowej ( utrata płynności finansowej, kredyty przeterminowane z karnymi odsetkami) rolników, którzy zaciągnęli preferencyjne kredyty inwestycyjne w okresach gdy ceny za produkty rolne były na poziomie zapewniającym opłacalność produkcji.

- Kwestia pomocy rolnikom w kryzysowej sytuacji staje się tym bardziej pilna i ważna, że ceny rzepaku i zbóż z tegorocznych zbiorów są znacznie niższe (notowania z dnia 10 sierpnia 2009 r.: rzepak 950 zł/t , a w dniu 19 sierpnia 2008 roku 1250 zł/t, pszenica konsumpcyjna – 450 zł/t (650 – 580 zł/t), żyto konsumpcyjne – 320 zł/t (520 – 440 zł/t), jęczmień konsumpcyjny - 380 zł/t (580- 480 zł/t), pszenżyto – 330 zł/t (560 – 450 zł/t), a przy tym także plony będą niższe. Według szacunków dokonanych na podstawie wyników żniw do 10 sierpnia 2009 roku będą niższe o 25- 30 % - mówi Jan Heichel, prezes Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej.

Źródło: farmer.pl

×