Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bezbronni ogrodnicy

Autor:

Dodano:

Ogrodnicy są coraz bardziej zaniepokojeni faktem wycofywania z rynku kolejnych środków ochrony roślin. Szczególnie dramatyczna sytuacja wytworzyła się w ochronie mniej popularnych gatunków owoców i warzyw, które w skali kraju są uprawiane na małym areale. Jest to powód, dla którego firmom chemicznym nie opłaca się wprowadzać na rynek zamienników wycofywanych pestycydów.

Po wycofaniu Basagranu brak herbicydu  do powschodowego zwalczania chwastów w grochu siewnym.

Nie ma też insektycydu do ochrony brokuła w warunkach  wysokich temperatur.

Wycofanie z obrotu handlowego takich środków jak Marshall, Basudin, Metasystox, Ronilan, Mythos nie zostało połączone z wprowadzeniem  jakichkolwiek zamienników. Powstała przez to ogromna luka w programach kompleksowej ochrony wielu gatunków roślin ogrodniczych.

Staramy się zrozumieć kwestie finansowe i skomplikowane procedury związane z procesem rejestracji nowych pestycydów , jednak uważamy , że na Rządzie RP spoczywa obowiązek zabezpieczenia środków ochrony roślin w celu umożliwienia uprawy gatunków roślin mających mniejsze znaczenie gospodarcze – powiedział nam Ryszard Kierzek, prezes Kujawsko – Pomorskiej Izby Rolniczej.

Rolnicy oczekują od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjęcia skutecznych działań zmierzających do dostatecznego ich zaopatrzenia  w niezbędne  pestycydy pozwalające na pełną ochronę wszystkich gatunków roślin uprawianych na terenie naszego kraju. 

Źródło: farmer.pl

×