Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowe stawki rekompensat

Autor:

Dodano:

Od dnia 12 sierpnia 2009r. Agencja Rynku Rolnego otrzymała wytyczne o zmianie stawki rekompensaty z 0,1 zł na 0,05 zł, za zaniechanie produkcji mleka i zrzeczenie się prawa do kwoty indywidualnej.

W myśl opracowywanego projektu rozporządzenia nowa stawka rekompensat ma być jednolita dla wszystkich województw i wynosić 0,05 zł za kilogram kwoty mlecznej.

Pozostałe warunki mechanizmu rekompensat pozostają niezmienione. Agencja przypomina także, że w przypadku, gdy producent w ciągu dwóch ostatnich lat otrzymał kwotę indywidualną z krajowej rezerwy kwoty krajowej, wówczas przed złożeniem wniosku o przyznanie rekompensaty musi zrzec się pisemnie praw wynikających z decyzji o przyznaniu kwoty indywidualnej z krajowej rezerwy.

Źródło: farmer.pl/ARR

×