Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kolejna transza dla Zabużan

Autor:

Dodano:

30 lipca 2009 r. Agencja wpłaciła do Funduszu rekompensacyjnego, w ramach zobowiązań nałożonych przez ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kwotę 50 mln zł, stanowiąca zaliczkę za II kwartał 2009 roku.

Dotychczasowe wpłaty dokonane w 2009 r. wynoszą 640 mln zł. Odszkodowania dla "Zabużan" w większości zostały zrealizowane w pierwszych latach powojennych jednak z uwagi na niewystarczające zasoby nieruchomości, jakie państwo polskie przeznaczyło na ten cel oraz skomplikowany system realizacji uprawnień odszkodowawczych (udział w przetargach), nie wszystkie odszkodowania zostały do tej pory zrealizowane.

8 lipca 2005 roku uchwalono ustawę o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.05.169.1418), na mocy której odszkodowania ograniczono do 20% ich pierwotnej wartości, natomiast nie ustalono ich górnego kwotowego limitu (poprzednia ustawa z 2003 r. przewidywała zwrot do 15% wartości i nie więcej niż 50 tys. złotych – ten zapis został uznany przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczny z Konstytucją RP). 31 grudnia 2008 r. był ostatecznym  termin zgłaszania roszczeń o odszkodowanie.

Obecnie zabużanie mogą otrzymać nie tylko prawo do zaliczenia wartości pozostawionej nieruchomość na poczet ceny nieruchomości nabywanej od Skarbu Państwa, ale również otrzymac świadczenie w gotówce.

Źródło: ANR/ farmer.pl

×