Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ziarna coraz więcej

Autor:

Dodano:

Francuska firma analityczna Strategie Grains podwyższyła prognozę tegorocznej produkcji zbóż w UE

Mimo podniesie prognozy zbiorów zbóż w Europie przez francuską firmę analityczną, to w minionym sezonie unijni rolnicy zbiorą o 7% mniej ziarna w stosunku do ubiegłorocznego rekordu.

Produkcja pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej prognozowana jest na 130 mln ton. Analitycy Strategie Grains podnieśli przewidywaną produkcję pszenicy miękkiej dla Francji - o 1,8 mln ton, a dla Niemiec – o 900 tys. ton. Podwyższono również prognozę dla Wielkiej Brytanii, Polski i Krajów Bałtyckich – łącznie o 0,5 mln ton.

Jakość ziarna z tegorocznych zbiorów w zachodniej części Wspólnoty jest zadowalająca. Duży procent ziarna jakości paszowej odnotują natomiast kraje położone w południowo-wschodniej części Unii. Wysokie ryzyko pogorszenia jakości występuje też w centralnej Europie. Co do krajów położonych na północy, jest jeszcze zbyt wcześnie by dokonywać ocen zbiorów pod kątem jakości.

Podniesiono również prognozę zapasów końcowych pszenicy miękkiej w UE – z wcześniejszych 15,5 mln ton do 17,7 mln ton.

Strategie Grains podwyższyła także prognozę produkcji jęczmienia w UE – o 1,3 mln ton do 60,7 mln ton. Korekty w górę dokonano przede wszystkim dla Francji (o 600 tys. ton w stosunku do lipcowej prognozy), Niemiec (+ 300 tys. ton) i dla Danii (+ 200 tys. ton). Nadal jednak jest to poziom produkcji jęczmienia niższy o 7% od ubiegłego sezonu (65,5 mln ton).

Unijne zbiory kukurydzy prognozowane są obecnie na 56,5 mln ton.

Natomiast Amerykański Departament Rolny (USDA) podniósł prognozę światowej produkcji pszenicy – z 656,5 mln ton do 659,3 mln ton (682,4 mln ton sezon wcześniej) oraz kukurydzy – 789,8 mln ton do 796,3 mln ton (789,6 mln ton w poprzednim sezonie).

W przypadku pszenicy spadek zbiorów, w stosunku do poprzedniego rekordowego sezonu, nie oznacza bynajmniej poprawy sytuacji. Wysokie zapasy początkowe sprawiają, że podaż tego gatunku będzie wyższa niż w poprzednim sezonie – tj. w wysokości 828,8 mln ton (wobec 804,2 mln ton sezon wcześniej). Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zbóż paszowych. Zbiory na świecie prognozowane są na 1,091 mld ton wobec 1,1 mld ton w poprzednim sezonie. Jednak podaż przewyższy ubiegłoroczny poziom – 1,278 mld ton w stosunku do 1,26 mld ton sezon wcześniej. Nadspodziewanie dobre wyniki produkcji przewiduje się w przypadku kukurydzy, jednego z najważniejszych gatunków paszowych.

W ostatnim raporcie prognostycznym USDA podniosła przewidywaną wysokość produkcji na świecie o blisko 3 mln ton do 659,3 mln ton. Korekty w górę wcześniejszych prognoz dokonano przede wszystkim dla: USA, UE, Chin, Indii oraz Ukrainy. Spadek prognozowanej produkcji dotyczy takich krajów jak: Kanada, Argentyna, Rosja i Kazachstan.

Źródło: FAMMU/FAPA/Strategie Grains/USDA

×