Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mleczne dofinansowanie

Autor: opr. jb

Dodano: 18-08-2009 11:39

Agencja Rynku Rolnego zaprasza organizacje branżowe do składania propozycji kampanii promocyjnych i informacyjnych dotyczących mleka i produktów mlecznych.

Organizacje branżowe reprezentatywne dla branży mleczarskiej, mogą uzyskać dofinansowanie (maksymalnie 80proc. faktycznie poniesionych kosztów netto) do realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych. Kampania ta powinna stanowić spójny zestaw działań z zakresu public relations, reklamy, wdrażanych przez minimum rok, dwa lub maksymalnie trzy lata. Działania te można prowadzić na rynku unijnym, prezentując zalety i cechy charakterystyczne produktu.

Propozycję kampanii (formularz zgłoszeniowy, opis programu oraz inne wymagane dokumenty) należy przesłać lub dostarczyć na adres: Agencja Rynku Rolnego, Kancelaria Ogólna, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa do dnia 15 października 2009 roku, do godz. 16.00
Przed złożeniem propozycji kampanii należy zapoznać się z warunkami uczestnictwa w w/w mechanizmie na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego www.arr.gov.pl w dziale Promocja żywności. Szczegółowe informacje mogą Państwo uzyskać w Biurze Promocji Żywności tel. (+48) 22 661 71 11.

Źródło: ARR

×