Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mizerne ceny

Autor:

Dodano:

W lipcu odnotowano w skupie spadek cen pszenicy i żyta, żywca wołowego i mleka. Stabilna była cena żywca wieprzowego

Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 2,9% w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 52,28 zł/dt) i były o 24,2% niższe, niż w analogicznym okresie ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 57,11 zł, tj. o 0,3% więcej niż przed miesiącem, ale o 38,8% mniej niż przed rokiem.

Za żyto w skupie płacono 35,27 zł/dt, tj. o 8,5% mniej w porównaniu do poprzedniego miesiąca i o 36,6% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta obniżyły się w stosunku do czerwca br. o 1,4% (średnio do 45,11 zł/dt) i były niższe niż w lipcu ub. roku aż o 41,5%.

W lipcu za ziemniaki w skupie płacono 46,81 zł/dt, tj. o 24,1% mniej niż przed miesiącem i o 7,8% mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wczesnych wynosiły 89,97 zł/dt i były o 26,6% niższe niż w analogicznym okresie ub. roku.

           

Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły 5,08 zł/kg i były wyższe o 0,4% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 13,9% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku. Na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,78 zł tj. o 0,6% mniej niż przed miesiącem, ale o 11,7% więcej niż przed rokiem.

         

W porównaniu do czerwca, w lipcu br. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 11,1 do 11,3), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 9,6 do 9,8).

Za prosię w obrocie targowiskowym płacono 187,74 zł/szt., tj. o 0,6% więcej niż przed miesiącem i o 85,5% więcej niż przed rokiem.

W lipcu br., ceny skupu żywca wołowego obniżyły się do 4,78 zł/kg, tj. o 2,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, ale wzrosły o 18,6% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły 4,81 zł/kg i były o 0,8% wyższe niż przed miesiącem i o 10,6% wyższe w porównaniu z lipcem ub. roku.         

Ceny skupu drobiu rzeźnego spadły do 3,99 zł/kg, tj. o 0,2% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale były o 5,7% wyższe w stosunku do analogicznego okresu 2008 r.

           

Za 1 hl mleka płacono w skupie 85,77 zł, tj. o 0,7% mniej niż przed miesiącem i o 12,1% mniej niż przed rokiem.

Źródło: farmer.pl/GUS

CENY SKUPU PRODUKTÓW ROLNYCH WEDŁUG WOJEWÓDZTW   

Województwa

VII 2009

Ziarno zbóż (bez siewnego)

Ziemniaki

Żywiec rzeźny

Mleko krowie

 

pszenica

żyto

jęczmień

kukurydza

bydło (bez cieląt)

trzoda chlewna

drób

w zł / 1dt

w zł / 1 kg  wagi żywej

w zł /1 hl

Polska

52,28

35,27

39,69

62,77

46,81

4,78

5,08

3,99

85,77

Dolnośląskie

51,99

33,19

39,60

66,27

38,74

4,35

4,96

3,82

91,35

Kujawsko - pomorskie

54,66

41,08

40,21

59,41

82,29

4,94

5,07

3,78

83,55

Lubelskie

47,17

30,87

45,13

61,38

154,00

4,96

5,04

4,02

83,23

Lubuskie

53,78

32,99

39,12

67,66

.

4,41

4,56

4,43

89,47

Łódzkie

52,28

34,62

40,83

64,27

40,67

4,77

5,06

3,94

80,03

Małopolskie

47,55

37,73

40,70

64,36

34,89

4,63

4,97

3,81

82,87

Mazowieckie

53,76

32,09

42,48

65,54

51,26

4,48

5,21

3,71

80,14

Opolskie

51,34

33,65

38,97

58,94

66,87

4,44

5,08

3,56

91,55

Podkarpackie

47,00

34,09

42,80

62,77

47,74

4,05

4,95

3,52

77,84

Podlaskie

50,49

37,29

36,86

62,20

64,59

4,78

4,95

3,93

93,87

Pomorskie

57,10

38,19

40,35

64,71

37,35

4,50

5,12

4,49

78,18

Śląskie

47,02

34,35

37,95

60,92

35,54

4,81

4,99

3,61

88,54

Świętokrzyskie

49,69

.

39,39

.

38,21

5,48

5,16

3,90

79,31

Warmińsko - mazurskie

53,13

35,37

39,93

.

66,57

4,51

5,21

5,01

85,37

Wielkopolskie

54,97

36,39

40,61

57,37

47,38

5,02

5,06

3,90

90,04

Zachodniopomorskie

48,82

35,43

39,25

48,24

37,49

5,01

5,23

3,77

83,65

×