Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Uwaga spis próbny GUS

Autor:

Dodano:

W okresie od 14 września do 23 października 2009 r. Główny Urząd Statystyczny przeprowadzi spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 (PSR 2010)

Spis próbny zostanie przeprowadzony na terenie następujących gmin wiejskich:

• Gniezno – powiat gnieźnieński, województwo wielkopolskie;

• Kamień – powiat rzeszowski, województwo podkarpackie;

• Kołobrzeg – powiat kołobrzeski, województwo zachodniopomorskie;

• Rutki – powiat zambrowski, województwo podlaskie.

Dane od respondentów zbierane będą w następujący sposób:

samospis internetowy – od 14 września do 16 października 2009 r., w którym użytkownicy

gospodarstw rolnych będą mogli samodzielnie, bez udziału rachmistrza, wypełnić formularze

elektroniczne udostępnione na stronie http://form.stat.gov.pl/spis/psrinfo.htm,

wywiad teleankieterski – od 21 września do 23 października 2009 r., ankieterzy statystyczni będą

przeprowadzać wywiady telefoniczne z użytkownikami gospodarstw i służyć pomocą przy

uzupełnianiu danych zebranych w samospisie internetowym;

wywiad bezpośredni – od 21 września do 23 października 2009 r. rachmistrze spisowi

przeprowadzą bezpośrednie wywiady w terenie z tymi tylko użytkownikami gospodarstw rolnych,

którzy dokonali samospisu internetowego.

 

W planowanym spisie nie przewiduje się użycia formularzy papierowych.

Zostaną one zastąpione formularzami elektronicznymi.

Z dniem 25 sierpnia 2009 r. powołane zostały wojewódzkie biura spisowe, zaś z dniem 1 września br. -

gminne biura spisowe. Dane kontaktowe biur spisowych dostępne są pod adresem:

http://www.stat.gov.pl/gus/6805_PLK_HTML.htm.

 

W związku z rozpoczęciem spisu próbnego do PSR 2010 Prezes GUS Józef Oleński skierował do użytkowników gospodarstw rolnych przesłanie z apelem o współpracę z rachmistrzami spisowymi.

„… Powodzenie spisu próbnego leży w interesie nas wszystkich, przede wszystkim w interesie rozwoju

polskiego rolnictwa i polskiej wsi ...”.

Pełen tekst przesłania Prezesa GUS dostępna jest pod adresem

http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_przeslanie_Prezesa_100909.pdf.

Wszystkie informacje o spisie próbnym do Powszechnego Spisu Rolnego 2010 dostępne są na stronie

internetowej http://spis.gov.pl

Źródło: GUS/farmer.pl

×