Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnictwo w walce ze zmianami klimatycznymi

Autor: WOP

Dodano: 17-09-2009 11:44

Komitety Copa i Cogeca 15 września na nieformalnym posiedzeniu Rady Ministrów Unii Europejskiej w Vaxjo w Szwecji podkreśliły pozytywną rolę, jaką może odegrać rolnictwo w walce ze zmianami klimatycznymi i przedstawiły konkretne pomysły dotyczące sposobu, w jaki rolnictwo może jednocześnie dostosować się do zmian klimatu i łagodzić je.

Zdaniem Padraiga Walshe, przewodniczącego Komitetu Copa, jeśli wprowadzimy nowe roślimy bardziej odporne na brak lub nadmiar wody przyczynimy się jednocześnie do redukcji emisji gazów cieplarnianych dzięki efektywniejszemu wykorzystaniu energochłonnych środków produkcji, takich jak nawozy. Jak podkreślił w Vaxjo przewodniczący Komitetu Copa, europejskie rolnictwo może również dostarczyć alternatyw dla paliw kopalnych i produktów ropopochodnych. Może ono bowiem sekwestrować dwutlenek węgla w glebie i w biomasie oraz wzmocnić odporność ekosystemu.

Walshe ostrzegł też, że bez odpowiednich polityk, zmiany klimatu doprowadzą prawdopodobnie do obniżenia plonów, a w konsekwencji zmniejszenia produkcji i zatrudnienia, a także dużo większych wahań cen i dostaw żywności. Będzie to szczególnie niebezpieczne w czasach, kiedy Europa potrzebuje znacznie zwiększonej produkcji, aby zaspokoić rosnący światowy popyt na żywność. W związku z tym wezwał on unijnych polityków do zagwarantowania w przyszłości silnej Wspólnej Polityki Rolnej, która daje odpowiednie narzędzia i zachęty tak, aby rolnicy mogli odegrać swoją rolę w walce z tymi wyzwaniami.

- Rolnicy już dość wycierpieli z powodu niedawnych kryzysów w unijnych sektorach zbóż, mleka i wieprzowiny i nie mają oni wystarczających dochodów , aby utrzymać inwestycje. Rolnicy potrzebują odpowiednich funduszy, aby mogli inwestować i tym samym sprostać wyzwaniu zmian klimatu – mówi Padraig Walshe.

Źródło: farmer.pl

×