Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

NSZZ

Autor:

Dodano:

NSZZ

W informacji zamieszczonej dzisiaj na stronie internetowej związku i specjalnie dla rolników przygotowanej ulotce związkowcy żądają:
- zahamowania wzrostu cen środków do produkcji rolnej,
- zaprzestania ograniczania wydatków z budżetu państwa na rolnictwo i obszary wiejskie,
- wdrożenia programu rządowego wsparcia dla produkcji biopaliw oraz energii odnawialnej,
- powołania rządowej komisji rolniczego dialogu społecznego.

Działania te, są realizacją wcześniejszych uchwał Rady Krajowej związku - powiedział nam przewodniczący NSZZ "Solidarność" RI, Jerzy Chróścikowski. Spodziewamy się licznych protestów regionalnych, które jako centrala poprzemy. W przypadku braku poprawy sytuacji ekonomicznej - chodzi przede wszystkim o ceny zbóż, mleka, a teraz także jabłek - zorganizujemy marsz gwiaździsty do Warszawy.

Poważne nasze zaniepokojenie budzą prace nad zmianą zapisów ustawy o obrocie ziemią. Zmierzaja one do ułatwienia jej sprzeży cudzoziemcom. Nie ma na to naszej zgody. Już dzisiaj znaczna jej ilość na północy i zachodzie Polski znajduje się pod ich zarządem. W wielu wypadkach kryje się on pod płaszczykiem spółek. Błędem byłoby ułatwianie obcokrajowcom przejmowania ziemii która powinna trafiać w ręce polskich rolników.

W ulotce NSZZ „Solidarność” RI zwraca się do rolników, by ci oflagowali swoje gospodarstwa na znak protestu i przyłączenia się do zgłaszanych przez związek postulatów.

Źródło: farmer.pl

×