Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spisz się na medal!

Autor: opr. red.

Dodano: 24-09-2009 12:18

To jest już trzeci spis rolny po roku 1989. Obecny spis rolny ma szczególne znaczeni gdyż jest pierwszym spis rolny prowadzonym po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Spis jest przeprowadzony decyzją Parlamentu Europejskiego i od nie go w dużej mierze będzie zależała przyszła polityka rolna UE.

Na stronie internetowej GUS w zakładce „Spisy Powszechne” pod adresem http://www.stat.gov.pl/gus/6628_PLK_HTML.htm dostępne są następujące materiały multimedialne dotyczące Powszechnego Spisu Rolnego 2010, w tym w szczególności - trwającego właśnie próbnego spisu do Powszechnego Spisu Rolnego:
• Co to jest spis powszechny?
• Czym zostanie przeprowadzony spis?
• Nowoczesne technologie
• Pozyskiwanie danych spisowych
• Tajemnica statystyczna
• Spis rolny
• Kogo dotyczy spis rolny
• Spis próbny do Powszechnego Spisu Rolnego 2010
• Powszechny Spis Rolny w 2010 roku - wrzesień 2009 Ponadto dostępne są również wywiady po konferencji prasowej GUS w dniu 18 marca 2009 r., której tematem były „Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie demokratycznym”
• "Spisy powszechne podstawą praw człowieka i obywatela w państwie
demokratycznym"
• "Spisy powszechne - podstawowe informacje"

Kierując się chęcią dotarcia z informacjami o Powszechnym Spisie Próbnym 2010 i trwającym spisie próbnym do jak najszerszego grona społeczności rolniczej zapraszamy gorąco do wykorzystania tych materiałów, zamieszczając np. linki do tych materiałów na Państwa portalach informacyjnych.

Źródło: GUS/farmer.pl

×