Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomóc skrobi

Autor:

Dodano:

Lubelska Izba Rolnicza wnioskuje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o podjęcie pilnych działań mających na celu ratowanie rynku skrobi w Polsce.

- Od 2008 roku zauważalny jest spadek cen skrobi ziemniaczanej, a ponadto obserwuje się zmniejszenie zainteresowania skrobią niskoprzetworzoną. Zakłady przetwórcze zobligowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami do zapłaty cen minimalnych za dostarczane ziemniaki skrobiowe. Jednakże cena dla producentów za sprzedane ziemniaki zależy od zyskowności sprzedaży skrobi. W przypadku sprzedaży skrobi niskoprzetworzonej, koszt zakupu ziemniaków po cenach minimalnych już stanowi 80 proc. uzyskanego przychodu. Wobec tego trudno jest zakładom zapłacić rolnikom cenę powyżej ceny minimalnej – mówi Robert Jakubiec, prezes Lubelskiej Izby Rolniczej.

- Ponadto bieżący rok jest rokiem bardzo trudnym w rolnictwie. Według szacunków GUS plon ziemniaków wynosić będzie około 180 dt/ha. Przy obecnym poziomie cen, według wyliczeń producentów, rolnik by pokryć jedynie wydatki poniesione na produkcję, bez amortyzacji i kosztów pracy musi sprzedać 283,6 dt ziemniaków, czyli produkcję prawie z 2 hektarów. Wszystko to powoduje, że rolnicy coraz mniej są zainteresowani produkcją ziemniaków skrobiowych i istnieją realne obawy co do możliwości zakontraktowania przez zakłady przetwórcze ziemniaków na kolejny rok gospodarczy.

Dlatego też zdaniem LIR konieczne jest podjęcie konkretnych działań mających na celu ratowanie polskiej produkcji skrobi. Działania te, jak podkreśla Robert Jakubiec, powinny dotyczyć przede wszystkim stworzenia możliwości zakładom przetwórczym uzyskiwania preferencyjnych kredytów inwestycyjnych na budowę linii produkcyjnych produktów skrobiowych wysokoprzetworzonych.
Skutkować to będzie większą konkurencyjnością przetworzonej skrobi na rynku oraz zwiększeniem dochodowości produkcji skrobi. Dzięki temu pojawią się możliwości dopłacenia rolnikom za produkcję ziemniaków. W obecnej sytuacji rynkowej konieczne jest też zdaniem lubelskiego samorządu rolniczego zastosowanie dopłat do eksportu skrobi. Należy także rozważyć wsparcie bezpośrednie lub pośrednie rolników w zakresie dofinansowania materiału sadzeniakowego.

Źródło: farmer.pl

×