Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

NSZZ się irytuje

Autor:

Dodano:

Kilka dni temu odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Krajowej NSZZ RI

W trakcie posiedzenia omówiono trudną sytuację polskiego rolnictwa, a w szczególności dramatyczną sytuację na rynku zbóż, mleka i owoców, a także podejmowane przez Rady Wojewódzkie działania w ramach ogłoszonego pogotowia strajkowego. Omówiono także zmiany projektów ustaw: o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zwrotu akcyzy na paliwo rolnicze.

Apelujemy do Pana Ministra Rolnictwa Marka Sawickiego - mówi senator Jerzy Chróścikowski. - Stanowczo sprzeciwiamy się ponownej próbie obniżania wysokości rent strukturalnych i kolejnemu zaostrzeniu warunków uprawniających do jej otrzymania, które i tak zostały już zmienione rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2007 r.i są bardzo niekorzystne w odniesieniu do kryteriów z PROW 2004-2006 - czytamy w liście skierowanym do ministra rolnictwa.

NSZZ RI „Solidarność” nie zgadza się na drastycznie nierówne traktowanie dotychczasowych i przyszłych beneficjentów. Uważamy ponadto, ze przyjęcie średnich arytmetycznych powierzchni gospodarstw przekazywanych jak i powstałych po przekazaniu, jest najgorszym z możliwych mierników (ze względu na wpływ wartości skrajnych), które nie zagwarantują osiągnięcia celu w zakresie poprawy struktury agrarnej gospodarstw rodzinnych. Natomiast przyjęty system punktowej oceny wniosków w zakresie wielkości przekazywanego i powstałego po przekazaniu gospodarstwa stanowi barierę zaporową dla rolników z regionów o najbardziej rozdrobnionej strukturze agrarnej - pisze NSZZ RI. 

NSZZ RI „Solidarność” wyraża także swoją zdecydowaną dezaprobatę wobec działań, które wprowadzają kolejne utrudnienia dla rolników w poszczególnych programach i działaniach w ramach PROW 2007-2013 , co powoduje dalsze opóźnienia w procesie ich realizacji.
Ponadto podtrzymujemy swoje stanowisko, wyrażane w postulatach i pismach do Ministra Rolnictwa z lat poprzednich, domagając się realizacji maksymalnej stawki akcyzy na paliwo rolnicze podlegającej zwrotowi na poziomie co najmniej 1 złoty, a nie jak proponuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 0,85 groszy za litr.

Źródło: NSZZ RI

×