Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowy budżet budzi grozę

Autor:

Dodano:

Komitety Copa

- Rolnicy już dość wycierpieli z powodu niedawnego kryzysu na rynku, zwłaszcza w sektorach zbóż, mleka i wieprzowiny. Dlatego też silna Wspólna Polityka Rolna (WPR) jest bardzo ważna po roku 2013, aby rolnicy mogli sprostać wyzwaniu rosnącego światowego popytu na żywność, a jednocześnie produkować zgodnie z oczekiwaniami i wartościami konsumentów, dotyczącymi w szczególności jakości żywności i dobrostanu zwierząt. Bez odpowiednich polityk i zachęt wielu rolników zaniecha produkcji i nastąpi masowe wyludnianie z terenów wiejskich Unii Europejskiej. Dlatego też potrzebne są odpowiednie fundusze, jeśli chcemy, aby Europa sprostała przyszłym wyzwaniom, takim jak walka ze zmianami klimatu, bezpieczeństwo żywnościowe i rozsądne ceny żywności przy jednoczesnym utrzymaniu odpowiednich dochodów rolników – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny komitetów Copa–Cogeca.

Pod koniec listopada bieżącego roku Komisja Europejska zamierza opublikować plan pracy dotyczący organizacji debat na temat przyszłości WPR oraz rewizji budżetu Unii Europejskiej. Natomiast 2010 roku planowane jest także opracowanie planów KE, w których mają zostać zawarte rozwiązaniami dla przyszłej WPR po 2013 roku.

Źródło: farmer.pl

×