Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Wsparcie dla hodowców krów z Dolnego Śląska

Autor:

Dodano:

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych na wniosek Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego o rozszerzenie zakresu terytorialnego programu specjalnego wsparcia dla rolników utrzymujących krowy na obszarach górskich i podgórskich.

Obecnie bowiem dolnośląscy rolnicy zostali jedynie ujęci we wsparciu dotyczącym rolników utrzymujących owce w południowych województwach Polski, uprawiających rośliny strączkowe i motylkowate drobnonasienne oraz producentów tytoniu.
Natomiast na terenie województwa dolnośląskiego jest utrzymywana także produkcja bydła w małych gospodarstwach położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo.

- Jest duże rozdrobnienie gospodarstw, warunki naturalne są trudne - obszary górskie i podgórskie dodatkowo utrudniają prowadzenie produkcji rolnej. Obecna sytuacja ekonomiczna dolnośląskich rolników prowadzących gospodarstwa z produkcją bydła jest bardzo trudna i w najbliższej perspektywie bez wsparcia tych gospodarstw może dojść do ich likwidacji – mówi Marek Tarnacki, wiceprezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Z tego też powodu DIR za pośrednictwem Krajowej Rady Izb Rolniczych prosi resort rolnictwa o uzupełnienie programu dotyczącego wsparcia rolników utrzymujących krowy przekazanego do Komisji Europejskiej 31 lipca 2009 o rolników z Dolnego Śląska.

Źródło: farmer.pl

×