Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mleko na najwyższym szczeblu

Autor:

Dodano:

Na temat długoterminowej przyszłości europejskiego sektora mleczarskiego dyskutowali 10 listopada w Brukseli europejscy przywódcy rolni podczas spotkania powołanej przez Komisję Europejską grupy ekspertów wysokiego szczebla do spraw mleka.

Zdaniem Padraiga Wolshe, przewodniczącego Copa–Cogeca po tym, jak europejski system kwot mlecznych przestanie istnieć w latach 2014/15, potrzebna będzie ambitna polityka mleczna. Sektor mleczarski reprezentuje obecnie ponad 850,000 gospodarstw na terytorium europejskim oraz stanowi ważne źródło zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Producenci mleka nie sprzeciwiają się polityce bardziej ukierunkowanej na rynek pod warunkiem, że rynek prawidłowo funkcjonuje i że rolnicy otrzymują z niego sprawiedliwą część. Jednak, jak podkreśla Wolshe, obecny brak równowagi w łańcuchu żywnościowym nie pozwala im jednak na to. W konsekwencji, producenci mleka muszą więc zwiększyć swoją pozycję negocjacyjną w łańcuchu żywnościowym. Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć jest koncentracja podaży oraz rozwijanie organizacji producenckich i spółdzielni. Dlatego też Komitety Copa–Cogeca chciałyby jednolitej wspólnej organizacji rynku, która oferowałaby producentom więcej możliwości grupowania się, a głównym aktorom sektora mleczarskiego możliwości organizowania się i zawierania przejrzystych porozumień miedzy sobą.

Aktualnie producenci mleka mają coraz większy problem w związku z wyjątkową niestabilnością cen na rynku mleka i produktów mlecznych. Copa Cogeca proponuje, że jednym z rozwiązań dla ochrony producentów przed ryzykiem związanym z coraz większą niestabilnością rynku , mógłby być rozwój zrównoważonych stosunków umownych, prawidłowo wynegocjowanych przez producentów mleka. Powinna ulec poprawie także przejrzystość rynku. Bez utrzymania bowiem istniejących narzędzi zarządzania rynkiem, nie można zrekompensować konsekwencji ogromnej niestabilności rynku.

- Ponadto, ostatni projekt Komisji Europejskiej, dotyczący znacznej redukcji refundacji wywozowych dla produktów mlecznych, oddala się od naszej linii postępowania. Jesteśmy bardzo zmartwieni propozycją sprzedaży w tym momencie zapasów interwencyjnych, ponieważ uważamy, że jest zbyt wcześnie, aby reagować w ten sposób i że tego typu interwencja mogłaby zakłócić funkcjonowanie rynku. Sektor mleczarski jest bardzo ważnym motorem gospodarki na europejskich obszarach wiejskich. W związku z tym, koniecznie trzeba utrzymać w przyszłości silną i wspólną europejską politykę rolną – mówi Henri Brichart, przewodniczący grupy roboczej Komitetów Copa–Cogeca ,,Mleko i produkty mleczne’’.

Źródło: farmer.pl

×