Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Uprawy wyspecjalizowane

Autor:

Dodano:

Przedstawiciele Komisji Europejskiej państw członkowskich UE oraz ośmiu organizacji łańcucha żywnościowego w pierwszych dniach listopada dyskutowali w Brukseli na temat wyzwań i przyszłości rozwiązań w zakresie ochrony roślin dla upraw wyspecjalizowanych i drobnych zastosowań w ramach nowego rozporządzenia w sprawie dopuszczenia do obrotu środków ochrony roślin.

Zdaniem uczestników debaty (AREFLH – Zgromadzenie Regionów Europejskich Producentów Warzyw i Owoców, COCERAL – Europejski Komitet Handlu zbożami, Paszami, Nasionami Oleistymi, Tłuszczami i Innymi Produktami Rolnymi, ECPA – Europejskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, FRESHFEL( Europejski Związek Producentów Świeżych Produktów, CELCAA – Europejski Komitet ds. Handlu Artykułami Rolno – Spożywczymi, ESA – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Nasion oraz COPA – COGECA – Europejskie Spółdzielnie i ich Rolnicy i OEITFL – Europejska Organizacja Przetwórców Owoców i Warzyw) trzeba przede wszystkim więcej inwestować, aby zapewnić dostępność rozwiązań w zakresie ochrony roślin dla upraw wyspecjalizowanych i dla drobnych zastosowań w Unii Europejskiej.

Konieczne jest też utworzenie grup roboczych i specyficznych jednostek koordynacyjnych na poziomie europejskim, odpowiedzialnych za analizę kwestii dotyczących drobnych zastosowań oraz znalezienia wspólnych rozwiązań w zakresie ochrony wyspecjalizowanych upraw. Ponadto trzeba wzmocnić współpracę zarówno pomiędzy wszystkimi parterami sektora publicznego i prywatnego jak i krajami trzecimi.
- Lepsza koordynacja oraz dodatkowe finansowanie będą nieodzowne, aby zaoferować rozwiązania w dziedzinie ochrony roślin. Kwestia ta powinna być priorytetem dla nowej Komisji i nowego Parlamentu Europejskiego. - Koniecznie trzeba przygotować sprawozdanie na temat utworzenia europejskiego funduszu dla drobnych zastosowań – mówi Luc Peeters, przewodniczący grupy roboczej ,,Kwestie fitosanitarne Komitetów Copa – Cogeca.

Jak udało się nam dowiedzieć, obecnie wyspecjalizowane uprawy obejmują większość warzyw, owoców i kwiatów, które reprezentują produkcję rolną Unii Europejskie , przekraczającą 50 miliardów euro rocznie.

Źródło: farmer.pl

×