Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Spada zużycie nawozów

Autor:

Dodano:

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, zużycie nawozów mineralnych pod zbiory 2009 roku wyniosło 114 kg NPK na ha użytków rolnych. Było więc niższe o 18 kg od stosowanego w 2008 roku.

Za główny powód należy uznać szybki wzrost cen nawozów mineralnych. W stosunku do 2008 roku podniosły sie one średnio o 18,6 proc. Wzrost cen poszczególnych grup nawozów był bardzo zróżnicowany. Najmniej podrożały azotowe - jedynie o 8 proc., fosforowe o ponad 20 proc., a najwięcej potasowe bo ponad 45 proc.

Do nawozów które najbardziej zdrożały należą: sól potasowa - 45,4 proc., superfosfat granulowany - 41,2 proc. i polifoski o 18,7 proc. Najmniej podniosły się ceny saletry amonowej - 5,5 proc., mocznika - 3,65 proc. i fosforanu amonu 3,3 proc.

Wzrost cen spowodował znaczne pogorszenie relacji cen produktów rolnych do cen nawozów mineralnych. Latem na zakup kg NPK trzeba było przeznaczyć równowartość 8,1 kg pszenicy, wobec 3,6 kg rok wcześniej.

Jak przewiduje GUS, zużycie nawozów mineralnych w 2010 roku nie ulegnie większym zmianom i wyniesie 116 kg NPK na ha użytków rolnych.

Źródło: farmer.pl

×