Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Zanim posiejesz

Autor:

Dodano:

Coraz częściej w polskich gospodarstwach do siewu zbóż stosuje się siewniki pneumatyczne. Doradzamy, jak właściwie przygotować takie urządzenie do pracy.

Choć ciągle największą popularnością cieszą się uniwersalne siewniki rzędowe, to coraz częściej kupowane są również konstrukcje z pneumatycznym systemem wysiewu. Decydują się na nie głównie właściciele większych gospodarstw, w których uprawiane są różne gatunki roślin. Pneumatyczny mechanizm wysiewu to z reguły domena dużych siewników polowych. Tego rodzaju zestawy uprawowo-siewne stają się uniwersalnym rozwiązaniem dla gospodarstw stosujących uprawę tradycyjną, jak również siew mulczowy. Aby siewnik pracował prawidłowo, należy go wcześniej sprawdzić i odpowiednio przygotować do pracy. Dlatego warto pamiętać o podstawowych czynnościach, jakie należy wykonać przy takich maszynach zanim wyruszy się w pole. Przypominamy o nich na podstawie siewnika pneumatycznego Lemken Solitair 9 współpracującym z broną wirnikową Zirkon 10.

PRZED SEZONEM
Pierwszą czynnością podczas przeglądu siewnika po dłuższym postoju, powinny być ogólne oględziny oraz sprawdzenie, czy urządzenie zostało po poprzednim sezonie posmarowane. Jeśli nie, należy uzupełnić smarem punkty przy wszystkich elementach ruchomych według zamieszczonej tabeli. Smarowanie powinno się również kontrolować po każdym myciu, do którego wykorzystano myjkę wysokociśnieniową. Ważne jest również aby nie mieszać różnych rodzajów i jakości olejów zastosowanych w różnych ciągnikach.

Częściami, które zużywają się najszybciej, są oczywiście elementy robocze. W następnej kolejności wymiany mogą wymagać tuleje. Są one stosowane po to, aby nie wycierały się i nie ulegały zużyciu ruchome elementy konstrukcyjne części roboczych i ramy. Trzeba również zwrócić uwagę na stan sworzni, które z reguły wymienia się co drugą lub trzecią wymianę tulejek. Aby nasiona były równomiernie podawane do redlic wysiewających, układ pneumatyczny musi.......

Więcej czytaj w FARMER 16/2009 

Zamów FARMERA

×