Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Szmulewicz o ziemi

Autor:

Dodano:

Aby najefektywniej producenci rolni mogli wykorzystać wsparcie wynikające z możliwości przedłużenia w Polsce do końca 2013 roku pomocy krajowej dla rolników na zakup ziemi, zdaniem izb rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi powinno stworzyć sprzyjające rolnikom indywidualnym podstawy prawne umożliwiające zakup ziemi z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa będącej przedmiotem wieloletnich umów dzierżawnych z Agencją Nieruchomości Rolnych.

- Proces wyłączania gruntów rolnych z dzierżaw i uwolnienie ich do sprzedaży rolnikom w sposób skuteczny mogłoby podziałać stymulująco na producentów, którzy chcą powiększyć swoje gospodarstwa, jednakże z uwagi na ogromny popyt przy ograniczonej dostępności gruntów w wielu regionach kraju, cena ziemi nie pozwala na realizację takich planów. Biorąc zatem pod uwagę w szczególności przytoczoną powyżej pomoc finansową ze strony państwa na ten cel, uwolnienie części gruntów pozostających dotychczas w dzierżawach skutecznie pomogłoby w realizacji założeń do tego wsparcia, jakie były głównym punktem uzasadnienia wniosku na forum UE w tej sprawie – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: farmer.pl

×