Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Warfama trzyma jakość

Autor:

Dodano:

7 listopada Spółka POL-MOT Warfama S.A. uzyskała Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością w oparciu o normę ISO 9001:2008.

Przyznany niedawno certyfikat ISO 9001:2008 jest kontynuacją posiadanego od 2000 roku ceryfikatu SZJ według kolejno nowelizowanych norm. Przyznanie ISO zostało poprzedzone audytem, przeprowadzonym w oddziałach Spółki przez firmę Germanischer Lloyd Certification GmbH z Hamburga.

Certyfikat uzyskały produkty wytwarzane we wszystkich czterech oddziałach Warfamy. Wprowadzony System Zarządzania Jakością dotyczy:

źrdło:farmer.pl/Polmot Warfama

×