Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Kolejny polski produkt na liście

Autor:

Dodano:

Komisja Europejska wpisała na listę "Chronionych Nazw Pochodzenia" polską wiśnię nadwiślankę. Unijna polityka jakości w zakresie żywności koncentruje się na promocji i ochronie oryginalności produktów, poprzez wyróżnianie ich specjalnymi oznaczeniami. Certyfikaty potwierdzają szczególne walory wyrobów rolno-spożywczych, związane z ich pochodzeniem geograficznym lub lokalną tradycją.

Produkty spełniające określone normy mogą ubiegać się o jeden z trzech znaków: "Chronione Oznaczenie Geograficzne", "Chronioną Nazwę Pochodzenia" i "Gwarantowaną Tradycyjną Specjalność". Dwa pierwsze odnoszą się do miejsca pochodzenia produktu, natomiast trzeci podkreśla jego tradycyjny charakter, czy to ze względu na skład, czy też sposób produkcji.

Razem z polską wiśnią nadwiślanką, unijne oznaczenie Chronionej Nazwy Pochodzenia otrzymała włoska szynka "Crudo di Cuneo".

Obecnie na liście produktów chronionych unijnymi znakami znajduje się około 880 produktów.

Dodatkowe informacje na temat produktów chronionych oraz lista zarejestrowanych produktów

Źródło: KE/farmer.pl

×