Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Copa-Cogeca w trosce o nasze dochody

Autor:

Dodano:

W związku z dużym spadkiem dochodów rolników w Unii Europejskiej w 2009 roku Komitety Copa

Jak udało się nam dowiedzieć reakcja ta nastąpiła po opublikowaniu przez Eurostat danych pokazujących kolejny znaczny spadek dochodów rolników w roku 2009 o 12,2 proc., a w niektórych państwach członkowskich nawet o 20 proc. Główną przyczyną tego spadku są coraz niższe ceny uzyskiwane przez rolników za ich produkty. W niektórych krajach członkowskich spadek cen i wzrost kosztów spowodował nawet powrót do poziomu dochodów z lat 1993/1994.

- Jest to sytuacja nie do przyjęcia. Rolnicy w całej Unii Europejskiej odczuli w tym roku kryzys we wszystkich sektorach. Są oni przytłoczeni rekordowo niskimi cenami i wysokimi kosztami produkcji. Dochody rolników już wcześniej wynosiły około 50 proc. średnich dochodów w UE. Duże wahania cen na rynkach jeszcze pogarszają sytuację . Ponadto , rolnicy musza zmagać się z narastającymi wahaniami klimatu, czyli suszami i powodziami. Rynek nie działa prawidłowo – mówi Padraig Walshe, przewodniczący Komitetu Copa.

– Komisja Europejska musi natychmiast wykorzystać wszystkie dostępne narzędzia zarządzania rynkiem. Pozycja rolników w łańcuchu żywnościowym musi również zostać wzmocniona, co można osiągnąć koncentrując podaż dzięki spółdzielniom i organizacjom producenckim.

Dlatego też, jak podkreśla Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa-Cogeca potrzebne są wystarczające środki do sfinansowania silnej Wspólnej Polityki Rolnej w przyszłości, która zapewni odpowiednie narzędzia i zachęty w celu utrzymania dochodów rolników oraz da im możliwość udziału w walce z przyszłymi wyzwaniami. Bez odpowiedniego wsparcia unijnego produkcja rolna nadal będzie spadała, co spowoduje duży wzrost cen żywności płaconych przez konsumentów.

Źródło: farmer.pl

 

×