Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Pomoc dla niskotowarowców

Autor:

Dodano:

ARiMR kontynuuje realizację wsparcia dla gospodarstw niskotowarowych. Ponad 125 tys. rolników zrealizowało inwestycje założone w planie rozwoju swoich gospodarstw.

Dotychczas, spośród ponad 155 tys. rolników, którzy uczestniczą w programie "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych", oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa złożyło 125 tys. rolników. 76 tys. beneficjentów otrzymało już informacje o kontynuowaniu płatności i została im naliczona i wypłacona czwarta rata płatności. Wkrótce rozpocznie się proces naliczania piątej raty.

Dla rolników, którzy składali wnioski w listopadzie 2006 roku i złożyli oświadczenia o zrealizowaniu przedsięwzięć założonych w planie rozwoju gospodarstwa, czwarte raty płatności są sukcesywnie naliczane i wypłacane.

ARiMR uprzejmie przypomina rolnikom korzystającym z pomocy finansowej w ramach działania "Wspieranie gospodarstw niskotowarowych", że powinni w ciągu 6 miesięcy i siedmiu dni od otrzymania trzeciej raty płatności złożyć w biurze powiatowym Oświadczenie o zrealizowaniu przedsięwzięć przewidzianych w planie rozwoju gospodarstwa niskotowarowego. Dostarczenie takiego oświadczenia jest warunkiem wypłacenia rolnikom czwartej i piątej raty wsparcia finansowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy otrzymali już trzecią ratę wsparcia do jak najszybszego składania Oświadczeń, co zapewni sprawną ich weryfikację i terminową wypłatę kolejnych rat płatności dla gospodarstwa niskotowarowego.

Pomoc finansowa na Wspieranie gospodarstw niskotowarowych skierowana jest do gospodarstw rolnych o stosunkowo niewielkim potencjale ekonomicznym. Uzyskane pieniądze rolnik może wykorzystać na przedsięwzięcia dotyczące produkcji rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej. Pomoc finansowa przeznaczona na jedno gospodarstwo stanowi równowartość 1250 euro (przeliczana według określonego kursu) i wypłacana jest co roku przez kolejnych pięć lat. W 2010 roku wsparcie dla gospodarstw niskotowarowych wynosi 5130,62 zł(słownie: pięć tysięcy sto trzydzieści złotych i sześćdziesiąt dwa grosze).

Źródło: ARiMR

×