Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bezpłatne przedszkola na wsiach

Autor:

Dodano:

W wielu gminach wiejskich w łódzkim działają już darmowe przedszkola.

Utworzenie takich punktów przedszkolnych, między innymi w Dalikowie czy Goszczanowie przez spółkę Sam-Rol działającą przy Izbie Rolniczej Województwa Łódzkiego było możliwe dzięki dofinansowaniu uzyskanemu na ten cel z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013 w ramach projektu ,,Rozwój twojego dziecka jest zależny od edukacji przedszkolnej” .

- Celem projektu jest przede wszystkim zmniejszenie nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej. Jest on odpowiedzią na potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców zamieszkałych na obszarze tych gmin – mówi Piotr Kociołek ze spółki Sam-Rol.

Do placówek tych mogą bezpłatnie uczęszczać dzieci wieku od 3 do 5 lat. Przedszkolaki w trakcie 5 godzinnego pobytu mają zapewnione nie tylko prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę ( nauczycieli – wychowawców, psychologa, logopedę) różnorodne zajęcia wspomagające wyrównywanie szans edukacyjnych, ukierunkowane na rozwój kluczowych kompetencji oraz zdobywanie umiejętności niezbędnych w prawidłowym rozwoju dziecka, ale również ciepły posiłek oraz dodatek żywieniowy w postaci różnorodnych artykułów spożywczych.

Jak podkreśla Andrzej Górczyński, prezes Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, samorząd rolniczy w łódzkim zdecydował się na utworzenie i prowadzenie takich placówek, ponieważ edukacja przedszkolna zapewnia dobry start szkolny, dlatego jest szczególnie ważna dla tych dzieci, które nie mogą liczyć w domu na pomoc rodziców w nauce. Zdaniem prezesa IRWŁ dzieci z obszarów wiejskich maja bardziej utrudniony dostęp do edukacji przedszkolnej niż ich rówieśnicy z miast. Uczęszczanie do przedszkoli, zazwyczaj jest odpłatne i placówki te organizowane są częściej w miastach, co niejednokrotnie stanowi problem dowozu dzieci.

Źródło: farmer.pl

×