Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Mleczne decyzje na wysokim szczeblu

Autor:

Dodano:

Na posiedzeniu Komitetu Zarzadzającego ds.Wspólnej Organizacji Rynków w sektorze mleczarskim nie podjęto żadnych ważnych decyzji. Utwierdzono sytuację zastaną.

Nie było w ogóle ofert subsydiowanego eksportu w ramach przetargów na masło i OMP. Komisja ponownie odrzuciła też apele o zwalnianie z interwencji zapasów masła i odtłuszczonego mleka w proszku.Ilości tych produktów pozostają w magazynach cały czas na niezmienionym poziomie, ubywa natomiast masła przechowywanego w prywatnych składach z unijnymi dopłatami.

Natomiast na posiedzeniu unijnej Grupy Wysokiego Szczebla dyskutowano na temat systemu zawierania umów między dostawcami a przetwórcami mleka, pozycji negocjacyjnej i ogólnie o przejrzystości w sektorze mleka. Rozbieżności między dykutantami pojawiają się w odniesieniu do tego, jaką forme miałyby przyjąć zalecenia: ogólnych wskazówek, najlepszych praktyki i czy nie trzeba objąć tych kwestii regulacjami unijnymi, a jesli tak, to czy w ograniczonym, czy w pełnym zakresie.

Jeśli chodzi o łańcuch zywnościowy, wiele panstw członkowskich chce obserwować ceny za pomocą już istniejących instrumentów.
Zastanawiano się nad praktyką innych państw, odgrywających iistotna rolę na rynku - Stanów Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Australii, Szwajcarii. Jednak stwierdzono, że mechanizmy te bardzo sie różnią się między sobą i trudno znaleźć złoty srodek dla Unii. 

Źródło: FAMMU/FAPA

×