Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowa unia celna Rosji

Autor:

Dodano:

Komisja Europejsa uważa, że nowa unia celna Rosji, Białorusi i Kazachstanu wraz z decyzją podniesienia

Swoje obawy zgłosiły delegacje Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Od 1 stycznia 2010 r. weszła w życie unia celna trzech byłych republik radzieckich. Nowa taryfa celna eliminuje cła pomiędzy tymi krajami i ustala system ceł w imporcie z pozostałych regionów świata. W przypadku unijnego sektora rolnego, np. wieprzowiny, nowy poziom stawek celnych jest niekorzystny.

Cła w imporcie żywej trzody chlewnej wzrosły bowiem z 5% do 40%. O planach podwyższenia stawek w imporcie wieprzowiny i drobiu w
ramach nowej unii celnej Rosja informowała w grudniu 2009 r.

Wzrost ceł jest częścią rosyjskiej polityki – Doktryny Bezpieczeństwa Żywnościowego – inicjatywy mającej na celu wzrost samowystarczalności w zakresie podaży żywności. Komisja Europejska zwróciła się do władz rosyjskich i wyraziła swoje zaniepokojenie z powodu wzrostu ceł, zarówno w kontekście dwustronnych relacji, jak i trwających obecnie negocjacji w zakresie członkostwa Rosji
w Światowej Organizacji Handlu (WTO). D

Dpóki jednak Rosja pozostaje poza strukturami tej organizacji, Komisja nie ma formalnych argumentów, aby zapobiec protekcjonistycznym praktykom tego kraju. W czerwcu 2009 r. Rosja, Białoruś i Kazachstan notyfikowały WTO o swoim zamiarze przystąpienia do tej organizacji jako unia celna. W październiku 2009 r. wycofały się jednak z tego zamiaru i postanowiły ubiegać się o członkowstwo w WTO oddzielnie.


Źródło: FAMMU/FAPA na podst. Agra Europe Weekly

×