Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Postęp kukurydzy

Autor:

Dodano:

Jak wynika z danych przedstawionych przez Francuską Federację Produkcji Nasion Kukurydzy i Sorgo trwały postęp plonowania kukurydzy wynosi +1,2 q/ha rocznie.

Dzięki wprowadzeniu nowych odmian postęp genetyczny pozwolił na znaczny wzrost plonów kukurydzy w Europie na przestrzeni ostatnich 50 lat. We Francji według badań w latach 1955–2000 plony rosły rocznie o 1,4 q/ha. Od tego czasu wzrost plonów jest wolniejszy, ale i tak jest większy niż w innych uprawach. Spowolnienie wzrostu plonów widać również w innych krajach Europy zachodniej. Wytłumaczeniem tej sytuacji jest następstwo suszy, ocieplenia klimatu, ograniczenia możliwości nawadniania i ochrony upraw.

Na zmiany w plonowaniu wpływa wiele czynników, ale postęp genetyczny jest najważniejszym z nich. Aktualnie wyłącznie postęp genetyczny może przyczynić się do wzrostu plonów. Prowadzenie uprawy, przygotowanie gleby i płodozmian wpływają na zwiększenie plonów w znacznie mniejszym stopniu.

Odporność na wyleganie wzrastała średnio o 0,6 proc. rocznie. Obecnie większość odmian jest odpornych na wyleganie aż do momentu zbiorów.

Źródło: FNPSMS/farmer.pl

×