Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Bezpieczne dzieciństwo na wsi

Autor:

Dodano:

Małopolska Izba Rolnicza w ramach projektu ,,Bezpieczne dzieciństwo na wsi

- Świadomie wybraliśmy tę grupę zawodową jako beneficjentów szkoleń ze względu na potencjał intelektualny i wpływ jaki mają nauczyciele na kształtowanie postaw dzieci i rodziców. Zakładamy , że przeszkoleni nauczyciele wykorzystają nabytą wiedzę w codziennej praktyce dydaktycznej z dziećmi i na spotkaniach z rodzicami – mówi Henryk Dankowiakowski, dyrektor Biura Małopolskiej Izby Rolniczej.

Jak udało się nam dowiedzieć szkolenia będą realizowane we wszystkich gminach wiejskich i miejsko – wiejskich ( 167 gmin) na terenie całego województwa małopolskiego. Oprócz fachowej wiedzy ich uczestnicy otrzymają materiały: broszury dla dzieci młodszych i starszych, materiały pomocne do przeprowadzenia lekcji/pogadanki dla dzieci, młodzieży gimnazjalnej oraz dla rodziców Natomiast dla uczniów przewidziane są trzy konkursy: plastyczny, literacki i wiedzy, rozstrzygane na trzech szczeblach: gminnym, powiatowym i wojewódzkim. - W sumie nagrodzonych zostanie 500 uczniów, a dla najbardziej aktywnych nauczycieli organizujemy tygodniowy, specjalistyczny wyjazd do Francji – dodaje Henryk Dankowiakowski.

Celem nadrzędnym projektu, który realizowany jest przez MIR dzięki wsparciu z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest ograniczenie ilości wypadków wśród dzieci na wsi.

Źródło: farmer.pl

×