Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Jak przetrwać kryzys?

Autor:

Dodano:

Na to pytanie próbują odpowiedzieć uczestnicy VI Dni Przedsiębiorcy Rolnego, które trwają od wczoraj w Poznaniu, a dziś się zakończą.

Rynek zbóż w UE, przewidywane kierunku zmian w produkcji rolniczej, oszczędne technologie, sposoby kalkulacji produkcji mleka, optymalizacja produkcji trzody chlewnej, wpływanie na ceny produktów rolnych, to tematy które poruszano na VI Dniach Przedsiębiorcy Rolnego. Organizatorem imprezy jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddz. w Poznaniu oraz DLG - Niemieckie Towarzystwo Rolnicze, przy współpracy Ośrodków Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Poznaniu oraz Warszawie.

W swoim wystąpieniu prof. Stanisław Krasowicz przedstawił szeroko prognozy dla produkcji rolnej w Polsce. Powiedział między innymi, że przewiduje się na 2020 rok powierzchnia uprawy zbóż będzie oscylowała w granicach 8,2 do 8,4 mln ha (w ostatnich 35 latach powierzchnia ta wahała się od 8 do 8,6 mln ha), a całkowita produkcja zbóż w 2020 r. powinna osiągnoć poziom 30 mln ton (w 2008 r. zebrano 27,7 mln ton). Dość znacznie ma także wzrosnąć powierzchnia upraw roślin strączkowych, która w 2020 roku może osiągnąć 200 tys. ha.

Jeśli chodzi o pogłowie zwierząt gospodarskich, to dla bydła w 2020 roku szacuje się liczebność na poziomie 5,75 lmn szt., w tym krów mlecznych 2,7 mln. W przypadku trzody chlewnej pogłowie ma zbliżyć się do stanu w 2007 r.(18,129 mln szt.) i dojść do 17,61 mln szt. Jesli chodzi o pozostałe grupy, czyli drób, owce i kozy oraz konie nie są przewiduwane jakieś większe zmiany w stanie pogłowia.

Źródło: farmer.pl

×