Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ekologia się rozwija

Autor:

Dodano:

W Polsce systematycznie zwiększa się liczba producentów ekologicznych. Porównując rok 2009 z 2008 liczba ta wzrosła o prawie 15 proc.

W ubiegłym roku, według stanu na 31 grudnia działalność ekologiczną prowadziło 17 477 rolników. Dla porównania, w roku 2008 było ich 15 206 producentów, o 25,5 proc. więcej niż w roku 2007.

W 2009 r. najwięcej producentów ekologicznych było w województwach: małopolskim (2205), podkarpackim (2088) oraz lubelskim 1757). Najwięcej ekologicznych gospodarstw rolnych było natomiast w województwach: małopolskim (2182), podkarpackim (2052) i zachodniopomorskim (1719), najwięcej przetwórni ekologicznych było w województwach: mazowieckim (54), wielkopolskim (36) oraz lubelskim (35).


Procentowy wzrost liczby producentów ekologicznych w Polsce, w latach 2005–2009
(rok poprzedni = 100)
2005 r. – 91 proc.
2006 r. – 28 proc.
2007 r. – 31,8 proc.
2008 r. – 25,5 proc.
2009 r. – 14,9 proc.

Procentowy wzrost liczby ekologicznych gospodarstw rolnych w Polsce, w latach 2005-2009 (rok poprzedni = 100)
2005 r. - 93,8 proc.
2006 r. - 27,9 proc.
2007 r. - 29,2 proc.
2008 r. - 25,5 proc.
2009 r. - 15,1 proc.

Procentowy wzrost liczby przetwórni ekologicznych w Polsce, w latach 2005-2009
(rok poprzedni = 100)
2005 r. – 80 proc.
2006 r. – 71,7 proc.
2007 r. – 21,2 proc.
2008 r. – 14,6 proc.
2009 r. – 17,4 proc.

Źródło: IJHARS/farmer.pl

×