Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Dwa nowe herbicydy

Autor:

Dodano:

Firma Dow AgroSciences wprowadziła na rynek w tym roku dwa nowe herbicydy: Dragon 450 WG oraz Lancet 125 WG. Nowe środki mają pomóc rolników w ochronie zbóż.

Wprowadzenie do sprzedaży tych środków ochrony roślin jest nie tylko związane z połączeniem w jednym produkcie już zarejestrowanych substancji aktywnych lub zmianą formy użytkowej – formulacji. Każdy z tych herbicydów zbożowych nie tylko zawiera sprawdzoną substancję aktywną – florasulam, ale co warto szczególnie podkreślić nową molekułę wprowadzaną równolegle przez Dow AgroSciences do ochrony zbóż na rynek polski i europejski.

Zarejestrowanie tych herbicydów, zwalczających chwasty w zbożach poprzedzone było wieloletnimi badaniami polowymi. Liczne doświadczenia przeprowadzono praktycznie w każdym rejonie Polski i określono zakres zwalczanych chwastów i bezpieczeństwo roślin uprawnych w różnych warunkach glebowych, pogodowych, fazach rozwojowych chwastów oraz roślin uprawnych.

Głównym celem było jednak potwierdzenie, że oferowane polskiemu rolnikowi produkty będą tymi, które spełnią ich oczekiwania. Zwalczające nie tylko typowe dla zbóż chwasty dwuliścienne jak: przytulia czepna, chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, chaber bławatek, mak polny, ostrożeń polny, ale także występujące coraz częściej w ostatnich latach „nowe” chwasty takie jak, np. fiołek polny.

Dragon 450 WG – pierwsza z propozycji to systemiczny herbicyd, w formie rozpuszczalnych w wodzie granul, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do wiosennego zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym i pszenicy jarej. Zawiera dwie substancje aktywne, w tym najnowszą molekułę (aminopyralid). Preparat zwalcza wszystkich najważniejsze chwasty dwuliścienne: przytulia czepna, chwasty rumianowate, gwiazdnica pospolita, mak polny, chaber bławatek, chwasty rdestowate, fiołek polny i wiele innych.

Lancet Plus 125 WG to herbicyd do jednoczesnego zwalczania zarówno miotły zbożowej, jak i chwastów dwuliściennych, nie wymagający tworzenia mieszanin zbiornikowych z innymi herbicydami. Jest środkiem chwastobójczym w formie rozpuszczalnego w wodzie granulatu, do stosowania nalistnego, przeznaczonym do wiosennego, powschodowego zwalczania chwastów jedno- i dwuliściennych w pszenicy ozimej, życie i pszenżycie ozimym.

Źródło: farmer.pl

×