Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Interesy polsko

Autor:

Dodano:

Na pytanie, czy płatności do gruntów rolnych powinny być zrównane w Unii Europejskiej po 2013 r., niemiecka minister wyżywienia, rolnictwa i ochrony odpowiedziała

Ta sprawa najbardziej interesuje polskich rolników. Stare kraje Unii Europejskiej, w tym Niemcy, mają wyższe dopłaty do ziemi, co jest związane z historycznymi plonami. W UE toczy się dyskusja na przyszłością polityki rolnej, a spotkanie w Warszawie było jednym z elementów tej dyskusji.

Ilse Aigner była zadowolona po spotkaniu z Sawickim. Cieszę się, że jestem w Warszawie – powiedziała.

Marek Sawicki dobrze opisał fakt, że 27 państw Unii Europejskiej ma różne koncepcje co do kształtu WPR po 2013 r., oczywiście trzeba je sprowadzać do wspólnego mianownika tylko poprzez rozmowę – powiedziała niemiecka minister rolnictwa.

Zarówno Niemcy jak i Polska chcą opierać Wspólną Politykę Rolną po 2013 r. nadal na dwóch filarach, pierwszym - stanowiącym dopłaty do gruntów, drugim – określającym pieniądze na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.

Chcemy nadal kierować środki finansowe do obszarów, na których trudno się gospodaruje – powiedziała niemiecka minister.

Zgodzili się także, że WPR musi być jasny i przejrzysty nie tylko dla rolników, ale także konsumentów, czyli podatników Unii Europejskiej.

W naszym interesie jest – mówiła Aigner – żeby budżet Unii Europejskiej na rolnictwo był w przyszłości jak najwyższy, zobaczymy co nam zaproponuje Komisja Europejska.

Umówiliśmy się, że w ramach Trójkąta Weimarskiego, wraz z Brunem Le Maire, ministrem rolnictwa Francji,  dłużej porozmawiamy o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej – powiedział Marek Sawicki.

Aigner powiedziała w Warszawie, że docenia rolę Polski w kształtowaniu polityki rolnej. Jej zdaniem duże znaczenie będzie miało przewodnictwo Polski w Unii Europejskiej w drugiej połowie 2011 r.

Ja będę pomagała wtedy Sawickiemu, będę stała u jego boku – powiedziała niemiecka minister.

Oba kraje zgodziły się, że nie potrzebne jest wprowadzanie unijnych regulacji w zakresie ochrony gleb. Ich zdaniem wystarczą krajowe uregulowania. Komisja Europejska chce wprowadzić dodatkowe obowiązki dla rolników związane z ochroną gleb.

źródło: farmer.pl

×