Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Minister protestuje

Autor:

Dodano:

Minister Marek Sawicki wystosował list do komisarza ds. Rolnictwa KE Daciana Ciolosa, w którym wyraził sprzeciw odnośnie zastosowanej procedury dopuszczenia do uprawy genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora oraz produkcji skrobi na cele przemysłowe.

Procedura dotycząca autoryzacji na terytorium Wspólnoty ziemniaka Amflora rozpoczęła się w roku 2005 złożeniem przez firmę BASF wniosku do właściwego organu ds. GMO w Wielkiej Brytanii. Podczas posiedzenia Rady ds. Rolnictwa w dniu 16 lipca 2007 roku. nie uzyskano kwalifikowanej większości głosów i Komisja została zobowiązana do ponownego przyjrzenia się sprawie. Od tamtej pory, przez blisko trzy lata, żadna informacja odnośnie tej sprawy nie była formalnie podawana do publicznej wiadomości.

Państwa członkowskie nie były informowane o zamiarach Komisji Europejskiej.

Minister Marek Sawicki wyraził swój sprzeciwu wobec faktu, iż po tak długiej przerwie, podczas której wprowadzono nowe procedury podejmowania decyzji oraz zmianie składu Komisji Europejskiej, Komisja bez konsultacji z Parlamentem Europejskim ogłosiła decyzję w sprawie dopuszczenia do uprawy genetycznie zmodyfikowanej odmiany ziemniaka Amflora.

Ponadto minister zaprotestował przeciw podawaniu do publicznej wiadomości informacji o autoryzacji nowych produktów bez uprzedniego poinformowania państw członkowskich.

Minister Marek Sawicki uznał, że brak głosu Parlamentu Europejskiego w tej sprawie, pozbawienie państw członkowskich możliwości wyrażenia ostatecznej opinii oraz stanowisko rządu Polskiego, w którym Polska opowiada się przeciwko wprowadzaniu do obrotu produktów genetycznie zmodyfikowanych, przesadzają o tym, że tryb podejmowania decyzji w tej konkretnej sprawie nie powinien być uznany za zakończony.

Źródło: farmer.pl

×