Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowy przewodniczący Młodych

Autor:

Dodano:

Piotr Kasprzak, delegat z Wielkopolski, został nowym przewodniczącym zarządu krajowego Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

W gmachu Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie miał miejsce VI Krajowy Zjazd Delegatów Związku Zawodowego Centrum Narodowe Młodych Rolników. Kasprzak otrzymał 55 głosów na 55 głosujących.

W Zjeździe tym uczestniczyło 75 delegatów z 13 województw.

W trakcie obrad, oprócz wyboru nowego zarządu, młodzi rolnicy dyskutowali również na temat aktualnej sytuacji w rolnictwie oraz perspektyw na najbliższe lata.

Jak udało się nam dowiedzieć ustalono, że nowy zarząd ZZCNMR, w skład którego weszli Piotr Kasprzak, Albert Dziura, Marcin Bieńkowski Tomasz Łukomski, Karol Bieliński i Piotr Niemiec, mocno zaangażuje się w kształtowanie Wspólnej Polityki Rolnej poprzez Europejską Radę Młodych Rolników (CEJA). 

W związku z tym zaplanowano szereg spotkań we wszystkich województwach celem ustalenia priorytetów działań dla młodych rolników w perspektywie finansowej UE 2014 – 2020 roku.

Na Zjeździe rozmawiano także na temat rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz rozwoju wsi.

Delegaci ustalił też, że do końca tego roku odbędzie się Zjazd Sprawozdawczy, który wprowadzi zmiany do statutu związku oraz przyjmie założenia rozwoju związku w latach 2010 – 2013 roku oraz przyjmie terminarz przygotowania działań związanych
z objęciem Przewodnictwa Polski w UE w 2011 roku.

źródło: farmer.pl

×