Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Rolnictwo w strategii EU 2020

Autor:

Dodano:

Copa

- Absurdem jest, że proponowana strategia nie przyznaje większej roli unijnemu sektorowi rolno – spożywczemu. Rolnictwo odgrywa główną rolę w unijnej gospodarce i zatrudnia prawie 30 milionów osób. Ponadto ponad 600 000 ludzi pracuje w spółdzielniach rolnych – mówi Pekka Pesonen, sekretarz generalny Copa – Cogeca - Jednak udział rolników w łańcuchu żywnościowym stale się zmniejsza na korzyść niewielkiej grupy detalistów. Spółdzielnie rolne muszą więc zostać umocnione, aby mogły polepszyć swoja sytuacje w łańcuchu żywnościowym.

Zdaniem działaczy Copa – Cogeca obecna rewizja unijnej polityki powinna zapewnić lepszą promocję produktów na rynku wewnętrznym i międzynarodowym. W związku z rosnącym światowym zapotrzebowaniem na żywność, ważniejsze niż kiedykolwiek staje się zapewnienie rolnictwu wystarczających funduszy w budżecie UE na badania i rozwój. Jest to jak podkreślają szczególnie ważne z punktu widzenia wykorzystania nowych technologii, innowacyjnych rozwiązań oraz zwieszenia produkcji w sposób zrównoważony. -Silna Wspólna Polityka Rolna ma więc do odegrania ogromna rolę w tworzeniu bardziej zrównoważonej gospodarki – dodaje Pekka Pesonen.

Źródło: farmer.pl

×