Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Instrukcje dla producentów jaj

Autor:

Dodano:

Krajowa Rada Izb Rolniczych wystąpiła do Głównego Lekarza Weterynarii Janusza Związka o przedstawienie szczegółowych wymagań dla producentów jaj, jakie brane będą pod uwagę przez Inspekcję Weterynaryjną podczas kontroli zgodności w myśl przepisów krajowych i wspólnotowych.

W związku z odrzuceniem przez Radę Ministrów Rolnictwa i Rybołówstwa Unii Europejskiej wniosku polskiego ministra rolnictwa Marka Sawickiego w sprawie przedłużenia możliwości stosowania w chowie kur niosek klatek nieulepszonych, konieczna jest zatem wdrożenie na terenie Polski po dniu 1 stycznia 2012 roku postanowień dyrektywy Rady Ministrów UE.

-Biorąc pod uwagę problemy natury logistycznej (ograniczona podaż na rynek klatek ulepszonych) oraz ekonomicznej (m.in. dotychczas niezamortyzowane inwestycje związane z użyciem nieulepszonych baterii klatkowych) polscy producenci jaj, postulują rozważenie przez Głównego Lekarza Weterynarii możliwości opracowania instrukcji dostosowania do nowych norm.

Samorząd rolniczy sugeruje, by opracowanie niniejszego kodeksu dobrych praktyk był współtworzony przy ścisłej współpracy z przedstawicielami hodowców. - Instrukcja dostosowania stosowanych nieulepszonych baterii klatkowych do nowych wymogów wspólnotowych powinna być z nami konsultowana – powiedział Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Źródło: farmer.pl

×