Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Lepsze zarządzanie

Autor:

Dodano:

Samorząd rolniczy zwrócił się do resortu rolnictwa o rozważenie wprowadzenia usprawnienia polegającego na informowaniu rolników przy okazji decyzji o przyznaniu płatności wydawanej Agencję także o terminie realizacji przelewu środków na konto rolnika. Taki porządek organizacyjny znacznie ułatwiłby rolnikom zarządzanie swoim gospodarstwem.

Zdaniem Krajowej Rady Izb Rolniczych decyzja o przyznaniu płatności, która określała będzie równocześnie termin faktycznego przelewu pieniędzy pozwoliłoby rolnikom na bardziej efektywne zarządzanie gospodarstwem oraz inwestycjami.

Obecnie jak podkreśla KRIR w uzasadnieniu decyzji jest podany tylko bardzo ogólny termin od 1 grudnia do 30 czerwca kolejnego roku kalendarzowego. Taki zapis według samorządu wpływa negatywnie na płynność finansową gospodarstw, możliwości realizacji inwestycji oraz zaciągania zobowiązań w ramach prowadzonej działalności. Utrudnia także proces planowania i wdrażania nowych technologii produkcji.

Źródło: farmer.pl

×