Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Niższa obsada

Autor:

Dodano:

Nowe wymogi odnośnie maksymalnej obsady kurcząt brojlerów w kurnikach będą obowiązywać od lipca 2010 roku. Wprowadza je rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ustaliła Unia Europejska.

Standardowa, maksymalna obsada według nowego rozporządzenia będzie wynosiła 33 kg kurcząt na m2 powierzchni kurnika.

Przy spełnieniu norm dotyczących m.in. zapewnienia wentylacji, dokumentacji i nadzoru weterynaryjnego maksymalna obsada może wzrosnąć do 39 kg/m2 – przypominają analitycy BGŻ.

Po spełnieniu szeregu dodatkowych norm, w tym udokumentowania niskich strat kurcząt, obsada może wzrosnąć do maksymalnie 42 kg/m2.

Obecnie obowiązująca norma określa maksymalne zagęszczenie dorosłych kurcząt na 17 szt./m2.

Przyjmując wagę kurczęcia w momencie sprzedaży na poziomie 2,3 kg, otrzymujemy dopuszczalną obsadę 39,1 kg/m2.

Według osób związanych z branżą obecnie większość dużych kurników jest już wyposażona w odpowiednie urządzenia i spełnia normy pozwalające na zwiększenie obsady zgodnie z nowym rozporządzeniem do 39 kg/m2.

W związku z tym wpływ wprowadzenia nowych norm na rynek drobiu w Polsce powinien być ograniczony. Prognozowany przez Bank Gospodarki Żywnościowej wzrost cen skupu w okresie najbliższych miesięcy będzie w głównej mierze spowodowany innymi czynnikami.

Odrębną kwestią są wymagania dotyczące utrzymywania kur niosek, choć regulowane są tym samym rozporządzeniem.

Od 2012 r. wszystkie klatki, w których utrzymywane są kury powinny spełniać nowe normy (tzw. Klatki ulepszone). Natomiast już obecnie wszystkie nowobudowane oraz modernizowane kurniki mogą używać jedynie klatek nowego typu.

Podwyższone normy dotyczące klatek dla kur niosek mogą mieć większy wpływ na rynek niż normy dotyczące obsady kurcząt brojlerów, gdyż wymagają dużych inwestycji po stronie producentów jaj.

Źródło: farmer.pl

×