Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Koniec oczywistych błędów

Autor:

Dodano:

Marek Sawicki zapowiada uproszczenia podczas ubiegania się rolników o pieniądze z działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Będą one stosowane już od najbliższych naborów wniosków przez ARiMR.

Agencja nie będzie już tak jak dotychczas podchodziła do „oczywistych pomyłek” we wnioskach. Jeżeli rolnik zapomniał przy ubieganiu się o pieniądze wpisać np. wielkości gospodarstwa lub też – jak to określił minister Sawicki – postawił przecinek nie w tym miejscu co potrzeba – to Agencja odrzucała takie wnioski. Ze względu na błędy formalne wniosek był odrzucany, teraz ARiMR sama poprawi taki błąd – powiedział Sawicki.

Pierwsze uproszczenie, na które wskazał minister, podczas spotkania z dziennikarzami, dotyczy zmiany planu finansowo – rzeczowego przez rolników w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych.

Często jest tak, że rozpatrywanie wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trwa miesiącami, rynek się zmienia, dlatego rolnicy muszą mieć możliwość zmiany planu finansowo – rzeczowego we wniosku, zanim zostanie zawarta umowa – powiedział Sawicki.

Wprowadzenie możliwości dokonania przez wnioskodawcę, pod warunkiem zachowania celu operacji, jednokrotnej zmiany zakresu rzeczowo – finansowego dotyczy wspomnianej Modernizacji gospodarstw rolnych.

Dotyczy to także działań:

Zwiększenie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej;

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej;

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw;

Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej;

Odnowa i rozwój wsi;

Działania informacyjne i promocyjne;

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju;

Wdrażanie projektów współpracy;

Funkcjonowanie lokalnych grup działania.

Te, jak i inne uproszczenia zostają wprowadzone od kolejnych naborów wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W przypadku osób, które otrzymały gospodarstwo w drodze spadku i w ciągu 12 miesięcy przekazały je w dzierżawę udokumentowaną, to za moment rozpoczęcia działalności rolniczej uznawany będzie dzień rozwiązania umowy dzierżawy, a nie dzień nabycia gospodarstwa. Natomiast jeżeli ktoś odziedziczył gospodarstwo w drodze dziedziczenia to za datę rozpoczęcia działalności rolniczej uważa się datę nabycia gospodarstwa, czyli dzień w którym został otwarty spadek. Taki przepis sprawiał kłopoty tym młodym rolnikom, którzy chcieli ubiegać się o wsparcie finansowe w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom. Osoba, która chce złożyć wniosek ma na to 12 miesięcy od nabycia gospodarstwa. Jest to utrudnienie dla osób, które oddały gospodarstwo w dzierżawę, gdyż nie prowadziły działalności rolniczej. Okres nabycia będzie teraz określany datą uprawomocnienia się decyzji spadkowej, a nie w momencie jej rozpoczęcia.

Marek Sawicki poinformował także, że zostaje zniesiony obowiązek stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych do działań Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie oraz Odnowa i rozwój wsi.

źródło: farmer.pl

×