Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

UE dba dobrze o dobrostan zwierząt

Autor:

Dodano:

Zatwierdzony raport przez Parlament UE o dobrostanie zwierząt pokazuje, że kraje Unii zrobiły duży postęp, ale wiele pozostaje jeszcze do zrobienia.

Parlament Europejski przyjął w zeszłym tygodniu sprawozdanie dotyczące prac nad poprawą warunków utrzymania zwierząt gospodarskich. W kajach Unii realizowany jest program polepszania dobrostanu zwierząt, który trwa od 2006 roku.

Częste badania i wysokie kary spowodowały, że warunki w jakich przebywają zwierzęta uległy znacznej poprawie. Ponadt w badanym okresie (od 2006 do 2010 r.) zmniejszyła się intensywność stosowania antybiotyków w paszach dla zwierząt.

Źródło:farmer.pl

×