Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Związek bieży z odsieczą

Autor:

Dodano:

Kazimierz Kobza, dyrektor Krajowego Związku Plantatorów Buraka Cukrowego złożył wczoraj wniosek w MRiRW, wnosząc o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej transferu części kwoty cukru przydzielonej BSO Polska S.A. na rzecz Krajowej Spółki Cukrowej S.A. oraz Nordzucker Polska S.A.

Kobza tym samym zaskarżył negatywną decyzję ministra Marka Sawickiego z 30.04.2010 w tej sprawie. W opinii związku decyzja ministra nie zezwalająca na odejście części plantatorów z cukrowni Glinojeck do innych producentów cukru, została podjęta w oparciu o błędną wykładnię przepisów wspólnotowych dotyczących możliwości przeniesienia kwot cukrowych. KZPBC nie zgadza się z argumentacją ministerstwa, że przejecie kontroli nad cukrownią Glinojeck przez spółkę Pfeifer & Langen Polska S.A. od dotychczasowego akcjonariusza czyli spółki British Sugar Overseas Polska sp. z o.o. nie spełnia wymogów przepisów Unii Europejskiej dotyczących transferu kwot cukru.

W złożonym dzisiaj piśmie związek domaga się od ministra zmiany przyjętej wykładni prawnej. Tym bardziej, że jak zauważył dyr. K. Kobza w rozmowie z nami – Komisja Europejska wypowiada się jednoznacznie, że nabycie 100 proc. kapitału zakładowego spółki BSO Polska, będącego większościowym udziałowcem Glinojecka przez Pfeifer & Langen Polska, może być uznane, tu cytuję „za przejecie majątku przedsiębiorstwa posiadającego kwoty w rozumieniu definicji pojęcia – przeniesienie własności przedsiębiorstwa”.

Aby uniknąć podobnych niejasności na przyszłość, związek zwrócił się do min. Sawickiego z wnioskiem o podanie czy i w jakich sytuacjach plantator buraków cukrowych będzie mógł skorzystać z przysługującego mu na podstawie przepisów wspólnotowych prawa do wyrażenia woli dostarczania buraków innemu producentowi cukru niż będącemu stroną operacji przekształceń właścicielskich w strukturach holdingowych.

Dyrektor Kazimierz Kobza gorzko podsumował decyzję ministra Sawickiego – budzi ona uzasadniony niepokój, bo ogranicza prawa organu państwa do wykonywania przynależnej mu funkcji regulacyjnej w zakresie rozporządzania kwotami produkcji cukru w sytuacji zmian własnościowych w strukturach producentów cukru. Państwu powinno zależeć na utrwalaniu posiadanego prawa do transferu kwot cukrowych. Obecne zmiany w Glinojecku, w przyszłości mogą dotyczyć także innych cukrowni. Trzeba to mieć na uwadze.

Źródło: farmer.pl

×