Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Stan klęski żywiołowej?

Autor:

Dodano:

Samorząd rolniczy apeluje do Prezesa Rady Ministrów o rozważenie możliwości wprowadzenia na terenie najbardziej poszkodowanych przez powódź regionów południowej Polski stanu klęski żywiołowej.

- Decyzja taka pozwoliłaby na większą koncentrację działań pomocowych i naprawczych dla poszkodowanej ludności, jak również stanowiłaby podstawę o ubieganie się przez rząd RP o specjalne wsparcie finansowe ze środków Unii europejskiej na usuwanie skutków powodzi – mówi Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Aktualnie według szacunków Zespołu Zarządzania Kryzysowego Ministerstwa Rolnictwa I Rozwoju Wsi w całej Polsce Zalasowych lub podtopionych jest 316 gmin, a na ich terenie 45 378 gospodarstw rolnych, z czego aż 20 000 znajduje się na terenie Małopolski.

Źródło: farmer.pl

×