Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Nowy prezes BASF

Autor:

Dodano:

Dr Kurt Bock został nowym prezesem koncernu chemicznego BASF. Zastapił na tym miejscu dr Jürgena Hambrechta. Dr Martin Brudermüller został natomiast Wiceprezesem Zarządu.


Obie nominacje wchodzą w życie z chwilą zakończenia walnego zgromadzenia w dniu 6 maja 2011 roku. – Kurt Bock jest przedsiębiorcą z wszechstronnym międzynarodowym doświadczeniem. Przejmując ster BASF będzie kontynuował sukcesy przedsiębiorstwa, wraz z pozostałymi członkami Zarządu i światowym zespołem BASF – podkreślił Dr h.c. Eggert Voscherau, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Oto życiorys Dr Kurta Bocka:
Urodził się w 1958 w Rahden / Westfalia Wschodnia ii od 1977r. do 1982r. studiował ekonomikę przedsiębiorstwa na uniwersytetach w Münster i Kolonii oraz Pennsylvania State University w Stanach Zjednoczonych. Po trzyletniej działalności w charakterze pracownika naukowego uzyskał stopień doktora nauk państwowych i ekonomicznych na Uniwersytecie w Bonn.

Kariera zawodowa:

1985 Przystąpienie do Spółki BASF Aktiengesellschaft, Dział Finansów

1987 Kierownik Sztabu Zarządu Finansowego Spółki BASF
Aktiengesellschaft

1991 Kierownik Podwydziału Technologii, Planowania Koordynowania i Kontroli
Technicznych Tworzyw Sztucznych, BASF Aktiengesellschaft

1992 Kierownik Finansów, Robert Bosch GmbH, Stuttgart

1994 Kierownik Finansów i Bilansów, Robert Bosch GmbH

1996 Prezes Spółki Robert Bosch Ltda., Campinas, Brazylia

1998 Chief Financial Officer korporacji BASF Corporation,
New Jersey, USA

2000 Kierownik Logistiki & Informatyki, BASF Aktiengesellschaft

2003 Członek Zarządu i Prezes Zarządu d.s. Finansów Spółki BASF
Aktiengesellschaft (od 14 stycznia 2008r. BASF SE)

2007 Chairman and Chief Executive Officer BASF Corporation,
New Jersey, USA

Jako Prezes Zarządu d.s. Finansów Spółki BASF SE dr. Bock odpowiada za dział finansowy, serwis informacyjny, koordynację i kontrolę korporacyjną oraz audyt korporacyjny.

Od 2007 roku pełni funkcję Chairman and Chief Executive Officer of BASF
Corporation, New Jersey, USA i jest odpowiedzialny za obszar regionu Ameryki Północnej oraz zakres działalności Catalysts.

Źródło: BASF/farmer.pl

×