Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Moc w gnojowicy i kukurydzy

Autor:

Dodano:

20 tys. ton gnojowicy, blisko 14 tys. ton kiszonki kukurydzianej oraz prawie 5 tys. ton gliceryny. Taka ilość substratów wprowadzona do biogazowni da ponad 2 mln metrów sześciennych biogazu oraz ponad 5 mln kWh energii elektrycznej. Koszty budowy biogazowni to 6,5 mln PLN, część została pokryta z dopłat unijnych.

Biogazownia rolnicza w Nacławiu służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej.

Firma Poldanor właśnie oddała ją do użytkowania.

Surowcem energetycznym są odchody zwierzęce (gnojowica) wymieszane z komponentami uzupełniającymi – kiszonką kukurydzianą, gliceryną oraz odpadami produkcji roślinnej. Rodzaj i ilość stosowanych substratów są codziennie kontrolowane, co pozwala uzyskać największą wydajność instalacji i zapewnia pełny rozkład podczas fermentacji. Produkcja biogazu oparta jest na fermentacji mezofilnej, czyli takiej, która przeprowadzana jest w temperaturze 30-37 stopni, trwającej ok. 20 dni w zamkniętych komorach fermentacyjnych, z których ujmowany jest biogaz. Mimo konieczności podgrzewania komory fermentacyjnej, fermentacja mezofilna posiada dodatni bilans energii. Powstały w procesie fermentacji biogaz daje w efekcie energię elektryczną i cieplną. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo (5-10%) wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10-15%). Pozostała część (75-85%) jest sprzedawana do sieci. Uzyskiwana energia cieplna służy do procesów technologicznych biogazowni oraz będzie zużywana przez odbiorców zewnętrznych.

Roczny wsad do biogazowni rolniczej w Nacławiu wynosi:
• wsad gnojowicy ok. 20 000 ton
• wsad kiszonki kukurydzianej ok. 13 800 ton
• wsad gliceryny ok. 4700 ton (opcja)

Roczna produkcja biogazowni rolniczej w Nacławiu:
• biogaz ok. 2300 000 m3
• energia elektryczna ok. 5300 000 kWh
• energia cieplna ok. 5900 000 kWh 

źródło: farmer.pl

×