Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ranga dobrostanu zwierząt rośnie

Autor:

Dodano:

Parlament Europejski ocenił dotychczasowe działania krajów UE dotyczące dobrostanu zwierząt. Przedstawił też swoje propozycje jakie przewiduje w nowym planie działania na lata 2011-2015.

Według europosłów plan działań w zakresie dobrostanu zwierząt jest wdrażany w satysfakcjonującym stopniu, lecz należy lepiej egzekwować istniejące przepisy. Od 2011 roku powinna wzrosnąć częstotliwość kontroli oraz zostać podwyższone sankcje finansowe za nieprzestrzeganie prawa wspólnotowego. Parlament Europejski oczekuje od Komisji Rolnictwa i państw członkowskich rozwiązania nasilającego się zjawiska rosnącej odporności zwierząt na antybiotyki. Wezwał on także Komisję Europejską do przedstawienia oceny kosztów wprowadzenia nowych przepisów z zakresu dobrostanu zwierząt oraz do zaproponowania, najpóźniej w 2012 r., zaleceń i innych działań w celu przeciwdziałania utracie konkurencyjności europejskich hodowców. Dla osiągnięcia tego celu zaproponował zaostrzenie kontroli towarów importowanych, które powinny spełniać te same wymogi z zakresu dobrostanu zwierząt co produkty pochodzące z UE. Posłowie opowiedzieli się także za utworzeniem europejskiej sieci dobrostanu zwierząt, przy wykorzystaniu istniejących już struktur wspólnotowych i państw członkowskich.

Duch pracy nad dalszą poprawą warunków chowu zwierząt utrzymuje się nie tylko wśród europosłów. Organizacja Eurogroup for Animal Welfare zwróciła się do Komisji Europejskiej z apelem o wprowadzenie całkowitego zakazu kastracji chirurgicznej knurków. W jej ocenie ponad 100 mln świń rocznie jest kastrowanych w Europie w sposób tradycyjny, najczęściej bez użycia środków znieczulających. Organizacja proponuje alternatywne rozwiązanie jakim jest kastracja środkami chemicznymi. W niektórych krajach UE, jak Dania, Holandia, Wielka Brytania i Niemcy metoda ta jest już powszechnie stosowana.

Z kolei w Polsce członkowie Sekcji Eksporterów Gęsi w Krajowej Radzie Drobiarstwa (KRD) poszerzyli zakres norm mających zabezpieczać dobrostan gęsi o zakaz wykonywania podskubów przyżyciowych. Wymóg ten zapisano w dokumentach regulujących współpracę pomiędzy ubojniami drobiu a producentami żywca rzeźnego. W celu wprowadzenia tej zasady do obowiązującego prawa Sekcja postanowiła umieścić ją w Regulaminie Chowu Młodej Polskiej Gęsi Owsianej, oraz upoważniła Biuro KRD-IG do wnioskowania u Ministra Rolnictwa o stosowne uzupełnienie Ustawy o dobrostanie zwierząt.

Źródło: farmer.pl

×