Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Miliony na spółki wodne

Autor:

Dodano:

9 milionów złotych to rekordowa suma dotacji jakie otrzymają spółki wodne działające na terenie woj. kujawsko

- Województwo kujawsko-pomorskie co roku wspiera działalność spółek wodnych, będących jednymi z najstarszych organizacji rolniczych w Polsce. Tegoroczna kwota wsparcia – 9 milionów złotych – jest rekordowa i stanowi trzykrotność dofinansowania, jakie przeznaczaliśmy na ten cel w ciągu ostatnich trzech lat – stwierdził marszałek województwa Piotr Całbecki.

Zadania zostaną zrealizowane w ramach programu „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa przez gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi”, objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Przyznane pieniądze zostaną wykorzystane na budowę lub remonty urządzeń melioracji wodnych: rurociągów, drenów, grobli, systemów przeciwerozyjnych oraz nawodnień grawitacyjnych, fitomelioracji i agromelioracji oraz pierwszego zagospodarowania zmeliorowanych łąk i pastwisk.

Pieniędzy na powyższe zadania będzie jeszcze więcej. Wkrótce spółki wodne otrzymają kolejną pulę, tym razem ze środków województwa.

W regionie działają 223 spółki wodne, które są odpowiedzialne za ponad 60 tysięcy kilometrów sieci melioracyjnej. Tak duża liczba terenów, na których melioracja jest konieczna dla zapobiegania zagrożeniom powodziowym i utrzymywania zdolności produkcyjnej pól, wynika z położenia regionu w dorzeczu Wisły i bardzo gęstej sieci wodnej.

Źródło: farmer.pl

×