Wydruk strony Farmer.pl - portal nowoczesnego rolnika

Ekonomika rolnictwa dla zainteresowanych

Autor:

Dodano:

Z myślą o absolwentach studiów magisterskich , inżynierskich i licencjackich ( w zakresie dowolnej dyscypliny), którzy pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekonomiki rolnictwa lub uzyskać w tym zakresie nowe kwalifikacje zawodowe Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego uruchamia studia podyplomowe z ekonomiki rolnictwa. Nabór zainteresowanych na pierwszą edycję trwa do 30 września 2010 roku.

Jak informuje dr Andrzej Parzonko z Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW uczestnicy studiów otrzymają gruntowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków rolnych w Polsce i pozostałych krajach Unii Europejskiej , możliwości pozyskania środków UE na rzecz rolnictwa i gospodarki żywnościowej, rachunkowości gospodarstw rolniczych oraz zarządzania gospodarstwem rolnych.

Dodatkowo , absolwenci studiów , otrzymują formalne kwalifikacje pozwalające na pozyskiwanie środków w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i funduszy strukturalnych na rzecz działań aktywizujących obszary wiejskie zgodnie z prawem unijnym w latach 2007 – 2013.

Źródło: farmer.pl

×